Izjava o omejitvi odgovornosti

Te informacije so na voljo brez garancije, izrecne ali implicitne, razen če se domneva, da so točne po najboljših informacijah Weadell Company Limited.Informacije, predstavljene na tem spletnem mestu, se nanašajo samo na določeno gradivo, ki je tukaj navedeno.Weadell Co., Ltd. ne prevzema nobene pravne odgovornosti za uporabo ali zanašanje na informacije.Uporabnik mora pregledati vsa priporočila v posebnem kontekstu predvidene uporabe, da ugotovi, ali je primerno.